طراحی، تامین و احداث پل های نوش آباد ۱ و ۲ بصورت EPC

نام پروژه:: طراحی، تامین و احداث پل های نوش آباد ۱ و ۲ بصورت EPC

كارفرما:شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور:شرکت مهندسین مشاور سازیان

پیمانکار : مشارکت نسران – تدبیرساحل پارس – سیناب غرب

محل پروژه:استان اصفهان

تاریخ شروع پروژه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۱

تاریخ پایان پروژه: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

شرح کامل موضوع قرارداد: مطالعات طراحی و احداث ۲ دستگاه پل های شهرستان نوش آباد در تقاطع های غیر همسطح راه آهن با جاده بخش مرکزی به آران و بیدگل (کیلومتر ۸۰۰+۲۶۵ و ۲۷۶) شامل حفاری شمع، اجرای شاه تیر های پل، برداشت ریل و بالاست و خاک موجود و نصب دال های پیش ساخته و اجرای عایق، پد زیر بالاست جهت کاهش ارتعاشات پل، برقراری خط راه آهن گرم موجود، خاکبرداری و اجرای رمپ و دیوارهای مربوطه جهت برقراری تردد مسیر خودرو ها از زیر خط. از مهمترین دستاورد های این پروژه اجرای پل راه آهن خط گرم با مسدودی کمتر از ۴ ساعت بوده که با توجه به تلاش های انجام شده، این شرکت موفق به انجام آن گردیده است.

ردیفشرحواحدمقدار
1کل مسدودی خط گرمساعت - برای هر پلکمتر از 4 ساعت
2قالب بندیمترمربع1,300
3آرماتور بندیتن510
4بتن ریزیمترمکعب780