احداث انبار‌های سرپوشیده و محوطه تراس A وC منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

نام پروژه: احداث انبار‌های سرپوشیده و محوطه تراس A وC  منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

کارفرما: سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

مشاور: مهندسین مشاور کرانه پایدار پارس

محل پروژه: چابهار

تاریخ شروع پروژه: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

تاریخ پایان پروژه: در حال اجرا

 

شرح کامل موضوع قرارداد:  احداث دو سوله به متراژ هریک ۴۰۰۰ مترمربع با ابعاد ۴۰*۱۰۰ متر به ارتفاع تاج ۱۱ متر، جهت استفاده بعنوان انبار کالا به همراه اجرای کلیه کارهای معماری، تاسیسات برقی، مکانیکی، پمپ خانه‌ها و محوطه سازی واقع در محوطه انبار های منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

احجام عمده پروژه:

ردیـفشـرح عملیـاتواحـدمقـدار
1اسکلت فلزیتن570
2آرماتوربندیتن175
3قالب بندیمترمربع2500
4بتن ریزیمترمکعب3000
5ساندویچ پانل مترمربع12000
6سیستم تاسیسات مکانیکی مترمربع8000
7سیستم تاسیسات برقی مترمربع8000