طراحی، تامین و احداث پل های نوش آباد 1 و 2 بصورت EPC

نام پروژه:: طراحی، تامین و احداث پل های نوش آباد 1 و 2 بصورت EPC

كارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور سازیان

پیمانکار : مشارکت نسران ، تدبیرساحل پارس و سیناب غرب

محل پروژه: اصفهان

تاریخ شروع پروژه: مهر ماه 1395

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: مطالعات طراحی و احداث 2 دستگاه پل های شهرستان نوش آباد در تقاطع های غیر همسطح راه آهن با جاده بخش مرکزی به آران و بیدگل (کیلومتر 800+265 و 276) شامل حفاری شمع، اجرای شاه تیر های پل، برداشت ریل و بالاست و خاک موجود و نصب دال های پیش ساخته و اجرای عایق، پد زیر بالاست جهت کاهش ارتعاشات پل، برقراری خط راه آهن گرم موجود، خاکبرداری و اجرای رمپ و دیوارهای مربوطه جهت برقراری تردد مسیر خودرو ها از زیر خط. از مهمترین دستاورد های این پروژه اجرای پل راه آهن خط گرم با مسدودی کمتر از 4 ساعت بوده که با توجه به تلاش های انجام شده، این شرکت موفق به انجام آن گردیده است.

ردیفشرحواحدمقدار
1کل مسدودی خط گرمساعت - برای هر پلکمتر از 4 ساعت
2قالب بندیمترمربع1,300
3آرماتور بندیتن510
4بتن ریزیمترمکعب780