اتصال ریلی سیلوی استان قم به ایستگاه ساقه به صورت EPC

نام پروژه: اتصال ریلی سیلوی استان قم به ایستگاه ساقه به صورت EPC

کارفرما: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

پیمانکار: مشارکت نسران-هراز راه

محل اجرای پروژه: قم

تاریخ شروع: بهمن ماه 1400

وضعیت فعلی: در حال اجرا

شرح کامل موضوع قرارداد: با توجه به ظرفیت‌های سیلوی گندم استان قم و لزوم اتصال آن به شبکه‌ی ریلی کشور جهت سهولت در حمل بارها، کاهش خطرات حمل جاده‌ای و تسریع در حمل بارها پروژه اتصال ریلی سیلوی استان قم به ایستگاه ساقه به طول 11 کیلومتر اجرا شد.

ردیف شرح واحد مقدار
1عملیات خاکی متر مکعب 585.400
2روسازی ریلی کیلومتر11