اجرای عملیات بخش دوم خط تولید کارخانه سیمان بیارجمند

نام پروژه : احداث بخش دوم خط تولید کارخانه سیمان بیارجمند

کارفرما: شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام)

مشاور: شركت مهندسین مشاور اندیشه سازان صنعتی پارس

محل پروژه: شاهرود – بیارجمند

تاریخ شروع پروژه: بهمن ماه 1389

وضعیت فعلی:  پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: اجرای قسمت های بتنی باقیمانده دپارتمانهای سیلوهای کلینکر و کلینکر برگشتی  – تغذیه آسیاب سیمان و آسیاب سیمان  – سیلوهای سیمان  – بسته بندی و بارگیر خانه  – منبع آب برگشتی  – نوار انتقال کلینکر – سنگ شکن گچ  – کمپرسورخانه –  پستهای برق – کانالهای تأسیسات  – تصفیه خانه