اجرای عملیات محوطه سازی بخش جنوبی کارخانه سیمان سامان غرب

نام پروژه:: اجرای عملیات محوطه سازی بخش جنوبی کارخانه سیمان سامان غرب

كارفرما: شرکت صنایع سیمان سامان غرب

مشاور: شرکت مهندسین مشاور صنعتی نوها

محل پروژه: کرمانشاه

تاریخ شروع پروژه: مرداد ماه 1389

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: تسطیح و رگلاژ و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده- خاکریزی در لایه های 15 سانتیمتری- اجرای لایه های زیر اساس و اساس- اجرای جداول، کانیوها و جوی های محوطه-اجرای لایه های بیندر و توپکای آسفالت – خط کشی خیابان ها

ردیفشرحواحدمقدار
انجام کلیه کارهای محوطه سازیمترمربع 18.000