اجرای عملیات محوطه سازی بخش جنوبی کارخانه سیمان سامان غرب

نام پروژه:: اجرای عملیات محوطه سازی بخش جنوبی کارخانه سیمان سامان غرب

كارفرما:شرکت صنایع سیمان سامان غرب

مشاور:شرکت مهندسین مشاور صنعتی نوها

محل پروژه:کرمانشاه

تاریخ شروع پروژه:مرداد ماه 1389

تاریخ پایان پروژه:: اسفند ماه 1389

شرح کامل موضوع قرارداد:تسطیح و رگلاژ و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده- خاکریزی در لایه های 15 سانتیمتری- اجرای لایه های زیر اساس و اساس- اجرای جداول، کانیوها و جوی های محوطه-اجرای لایه های بیندر و توپکای آسفالت – خط کشی خیابان ها

ردیفشرحواحدمقدار
انجام کلیه کارهای محوطه سازیمترمربع 18.000