احداث اسکلت بتنی زون 3 و باقیمانده زون 2 پروژه بین الحرمین – شیراز

نام پروژه: احداث اسکلت‌ بتنی زون 3 و باقیمانده زون 2 پروژه بین‌الحرمین شیراز

كارفرما: شرکت سرمایه‌گذاری ساتا

مشاور: شرکت مهندسين مشاور صنعت و آبادانی پارس

محل پروژه: شیراز

تاریخ شروع پروژه: دی ماه 1390

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد:احداث اسکلت بتنی زون 3 و باقیمانده زون 2 پروژه بین‌الحرمین شیراز

ردیفشرحواحدمقدار
1متراژ زیر بنای کل پروژهمترمربع60.000
2عملیات خاکیمترمکعب19.000
3قالب بندیمترمربع120.000
4آرماتور بندیتن2.250
5بتن ریزیمترمکعب35.000
6کارهای فولادی سنگینتن100
7تهیه مصالح و اجرای سقف متال دکمترمربع21.000