احداث نیمه اول خط تولید کارخانه سیمان دلیجان

نام پروژه: احداث کارخانه سیمان 3300 تنی – دلیجان

كارفرما:شرکت سیمان عمران انارک

مشاور:شرکت مهندسان مشاور داهه

محل پروژه:کیلومتر 20 جاده سلفچگان- دلیجان

تاریخ شروع پروژه:اسفند ماه1383

تاریخ پایان پروژه:آبان ماه 1385

شرح کامل موضوع قرارداد:اجراي ساختمان‌هاي خط توليد، شامل سنگ‌شكن – گالري انتقال مواد – انبار اختلاط و باندهاي انتقال مواد – آسياب مواد و بونكرهاي تغذيه – سيلوهاي مواد – پيش‌گرمكن – برج خنك‌كننده – فونداسيون‌هاي دودكش و فن – پايه‌هاي كوره – كنترل مركزي – كمپرسور‌خانه – پستهای برق و محوطه‌سازی

ردیفشرحواحدمقدار
1عملیات خاکی ماشینیمترمکعب138.000
2قالب لغزانمترمربع11.000
3آرماتور بندیتن4.500
4بتنمترمکعب37.000
5کارهای فولادیتن2.200
6قالب بندیمترمربع64.000
7کارهای معماریمترمربع3.500
8محوطه سازیمترمربع15.000