طراحی، تامین و احداث پل‌های نوش‌آباد و آب‌شیرین بصورت EPC

نام پروژه: طراحی، تامین و احداث پل‌های نوش‌آباد و آب‌شیرین بصورت EPC

كارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور سازیان

پیمانکار : مشارکت نسران ، تدبیرساحل پارس و سیناب غرب

محل پروژه: اصفهان

تاریخ شروع پروژه: مهر ماه 1395

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد پل‌های نوش‌آباد: مطالعات طراحی و احداث 2 دستگاه پل های شهرستان نوش آباد در تقاطع های غیر همسطح راه آهن با جاده بخش مرکزی به آران و بیدگل (کیلومتر 800+265 و 276) شامل حفاری شمع، اجرای سر شمع‌های پل، برداشت ریل و بالاست و خاک موجود (قطع مسیر راه‌آهن) و نصب دال‌های پیش‌ساخته و اجرای عایق و پد زیر بالاست جهت کاهش ارتعاشات وارده به پل، برقراری مسیر راه‌آهن با مسدودی کمتر از 4 ساعت، خاکبرداری و اجرای رمپ و دیوارهای مربوطه جهت تردد مسیر خودروها از زیر خط .                  شرح موضوع قرارداد پل‌ آب‌شیرین: مطالعات، طراحی و احداث زیرگذر روستای آبشیرین که از راه‌های اصلی ارتباطی روستا با زمین‌های کشاورزی بوده شامل اصلاح زیرگذر موجود و دیوارهای مربوطه و اضافه‌کردن سازه‌ی دهانه‌ی دوم، با مسدودی حدود 3 ساعت

ردیفشرحواحدمقدار
1کل مسدودی خط گرمساعتکمتر از 4 ساعت
2قالب بندیمترمربع4,158
3آرماتور بندیتن558
4بتن ریزیمترمکعب1,686