عملیات ساختمانی مرحله اول کارخانه تولید لامپ شهاب توشه

نام پروژه:احداث مرحله اول كارخانه توليد لامپهاي HID ساوه

كارفرما:شركت شهاب توشه.

محل پروژه:شهر صنعتي كاوه (ساوه)

تاریخ شروع پروژه:1379/01/25

تاریخ پایان پروژه:1379/06/10

شرح کامل موضوع قرارداد:انجام عمليات ساختماني مرحله اول كارخانه توليد لامپ‌هاي HID مشتمل بر كارهاي ابنیه ساختمان ها (نازک کاری، اجرای فونداسیون و اسکلت و… ) ، محوطه‌ سازي، ديوار‌كشي، كارهاي تاسیسات برقي، كارهاي تاسيسات مكانيكي

ردیفشرحواحدمقدار
1عملیات خاکیمترمکعب6،000
2محوطه سازیمترمربع2،000
3اجرای اسکلتمترمربع6،000
4اجرای سقف تیرچه بلوکمترمربع6،000
5اجرای سفت کاری و نازک کاریمترمربع6،000
6اجرای نمامترمربع3.500