عملیات ساختمانی خط دوم تولید کارخانه سیمان سامان غرب

نام پروژه: احداث خط 2 تولید کارخانه سیمان سامان غرب

كارفرما: شرکت صنایع سیمان سامان غرب

مشاور: شرکت مهندسین مشاور صنعتی نوها

محل پروژه: کرمانشاه

تاریخ شروع پروژه: آبان 1386

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: اجرای کارهای ساختمانی خط دوم تولید اعم از کارهای بتنی ، فلزی، معماری و محوطه سازی شامل سنگ شکن- فونداسیون و پایه های نوار نقاله انتقال مواد خام – فونداسیونهای استاکر و ریکلایمر – ایستگاه های انتقال مواد خام1و2 – بونکرهای مواد افزودنی – دپارتمان آسیاب مواد خام و داکتهای آسیاب – سیلوهای ذخیره مواد خام – الکترو فیلترها – برج خنک کن – پیشگرم کن و فن – پایه های کوره و دودکش ها – خنک کن کلینکر – سیلوی اصلی ذخیره کلینکر – سیلوی کلینکر بای پس – بونکرها و آسیاب سیمان – کانالهای تأسیسات

ردیفشرحواحدمقدار
1عملیات خاکیمترمکعب110.000
2آرماتور بندیتن7.300
3قالب بندیمترمربع225.000
4بتن ریزیمترمکعب122.000
5اجرای قالب لغزندهمترمربع46.000
6کارهای فولادیتن1.200