معرفی شرکت نسران

شركت نسران (سهامي خاص) در سال 1366 با خط مشى و باورهاى زير تأسيس گرديده است:

  • ما براين باوريم كه بيش از هرچيز در برابر شركاي كاري خود مسئوليم و تحقق نيازهاي كارفرمايان و مشاوران با هدف حسن اجراي تعهدات و تامين رضايت ايشان از اصلى ترين اهداف ماست.
  • شركاي كاري ما شامل كارفرمايان، مشاوران، كارمندان، پيمانكاران، سهامداران و بالاخره جامعه ما ميباشند.
  • در عين حال كه در رقابت سختي جهت مديريت و كسب پروژه هاي مناسب، قرار داريم، كيفيت و چگونگى دستيابى به اهداف در اولويت كار ما قراردارد.
  • توسعه همكارى ها به واسطه بالاترين كيفيت اجرا، كاهش حوادث، رعايت محدوديت هاى زمانى، مديريت انرژى و محيط زيست و كاهش هزينه ها از طريق كاهش هزينه هاى بالاسرى زمينه ارتقاء شركت را فراهم ميسازد.
  • ما سازمان مان را از درون مي سازيم و زمينه پيشرفت و ارتقاء كارشناسان مان را نيز فراهم مي نماييم.
  • ما نسبت به مقصد و مسير خود ديد روشني داريم و تمامي منابع و تلاشمان را در نيل به اهداف خود متمركز نموده ايم.
  • ما بر اين باوريم كه موفقيت هاي پايدار در نتيجه تلاش يكايك ما در زنده نگه داشتن اين ارزش ها و اهداف در كار روزانه و تصميم گيري هاي مربوطه بدست مى آيد.
  • هيات مديره، مديران ارشد و كاركنان، همگي به صداقتي استوار، كه خصوصيت محوري فعاليت هاي جاري و موفقيت هاي آتي مان است، متعهد هستند.
  • توجه به نقش اساسي و محوري كارمندان و نيروي انساني، بعنوان ارزشمندترين سرمايه شركت و تلاش جهت آموزش و بهبود شرايط كاري ايشان يكى از مهم ترين اهداف ماست.
  • ما هيچگاه خود را درگير رقابت هاي ناسالم و يا فعاليت هاي غيرقانوني و غيراخلاقي نمي كنيم.

تا بتواند مطابق با اساسنامه شركت در زمينه هاى اصلى ذيل فعاليت نمايد:

1- پروژه هاى ساختمانى و انبوه سازى
2- پروژه هاى صنعتى و احداث كارخانجات توليدى
3- خطوط انتقال آب و فاضلاب و تصفيه خانه ها و تلمبه خانه ها
4- پروژه هاي برق رساني از جمله نيروگاه ها، خطوط انتقال نيرو
5- ايجاد خطوط مترو در سطح و زير زمين با ايستگاه هاي مربوطه
6- پروژه هاي فرودگاهى
7- پروژه هاي بازسازي مراكز و اماكن باستاني
8- پروژه هاى راه سازى، زير سازى و روسازى راه آهن و ايستگاه هاى مربوطه
9- پروژه هاي سد سازي، آبياري و زهكشي
10- كليه كارهاي معادن نفت، گاز و پتروشيمي در خشكي و دريا
11- اسكله ها، موج شكن ها و باراندازها
12- احداث تونل هاى مختلف
13- پروژه هاي مقاوم سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و صنعتي
14- پروژه هاى ترميم، مرمت، بهسازى و تقويت ابنيه فنى

 

و به بهترين شكل ممكن با ايجاد محيطي پويا و مناسب پذيراي گروهي از كارشناسان و متخصصان با تجربه گرديده و در اجراى پروژه هاى بزرگ كشور مشاركت نموده و به سرانجام برساند.مديران، كارشناسان و كارمندان شركت نسران در تلاش اند در محيطي خلاق و كارآمد به هدف خود كه همانا

ارائه خدمات با بالاترين كيفيت و حصول اطمينان كافى و همچنين تعهد به اجراي امور محوله در موعد مقرر

است دست پيدا كنند و در اين راستا ايجاد تشكلهاي تيمي و بكارگيري توامان علم و تجربه، رمز موفقيت شركت نسران در اجراي پروژه هاى مختلف بوده است.