پروژه تقویت و بهسازی پل های فلزی دیزیچه (EPC)

نام پروژه: پروژه تقویت و بهسازی پل های فلزی حسن آباد – دیزیچه به صورت EPC

كارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور سازیان

پیمانکار : مشارکت نسران ، تدبیر ساحل پارس و سیناب غرب

محل پروژه: اصفهان

تاریخ شروع پروژه: خرداد ماه 1394

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: طراحی، تامین و اجرای پروژه تقویت  و بهسازی لرزه ای دو دستگاه پل، هر یک با طول 120 متر شامل چهار دهانه شاهتیری و یک دهانه 40 متری خرپایی که جهت این امر طرح تقویت شامل تعویض و تعمیر قطعات پل قدیمی و همچنین اجرای اسلب ترک بتنی و سازه الحاقی فلزی اجرا گردیده است.

ردیفشرحواحدمقدار
1تعداد پلدستگاه2
2سطح عرشهمترمربع1,440
3بتن ریزیمترمکعب600
4آرماتور بندیتن100
5کارهای فولادی سنگین(شامل ساخت، نصب، سند بلاست و رنگ آمیزی)تن300