احداث انبار‌های سرپوشیده و محوطه تراس A وC منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

نام پروژه: احداث انبارهای سرپوشیده و محوطه تراس A و C منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

کارفرما: سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

مشاور: شرکت مهندسین مشاور کرانه پایدار پارس

محل پروژه: چابهار

تاریخ شروع پروژه: مرداد ماه 1399

وضعیت فعلی: در حال اجرا

شرح کارها: احداث دو سوله به متراژ 4000 متر مربع با ابعاد 40*100 متر به ارتفاع تاج 11 متر ، جهت استفاده بعنوان انبار کالا به همراه اجرای کلیه ی کارهای معماری ، تاسیسات برقی ، مکانیکی ، پمپ خانه ها و محوطه سازی واقع در محوطه انبارهای منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

ردیفشرح عملیاتواحدمقدار
1 اسکلت فلزیتن587
2آرماتوربندیتن182
3 قالب بندیمترمربع4,600
4بتن ریزیمترمکعب4,500
5 ساندویچ پانلمترمربع12,000
6سیستم تاسیسات مکانیکیمترمربع8,000
7 سیستم تاسیسات برقیمترمربع8,000