احداث انبار‌های سرپوشیده و محوطه تراس A وC منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

نام پروژه:  احداث انبارهای سرپوشیده و محوطه تراس A و C منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

كارفرما:  سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

مشاور: مهندسین مشاور کرانه پایدار پارس

محل پروژه:  چابهار

تاریخ شروع پروژه:  28/05/1399

وضعیت فعلی: در حال اجرا

شرح کارها:   احداث دو سوله به متراژ هریک 4000 مترمربع با ابعاد 40*100 متر به ارتفاع تاج 11 متر، جهت استفاده بعنوان انبار کالا به همراه اجرای کلیه کارهای معماری، تاسیسات برقی، مکانیکی، پمپ خانه ها و محوطه سازی واقع در محوطه انبار های منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

ردیفشرح عملیاتواحدمقدار
1 اسکلت فلزیتن570
2آرماتوربندیتن175
3 قالب بندیمترمربع2500
4بتن ریزیمترمکعب3000
5 ساندویچ پانلمترمربع12000
6سیستم تاسیسات مکانیکیمترمربع8000
7 سیستم تاسیسات برقیمترمربع8000