اتصال ریلی گمرک استان قم به ایستگاه گارمانوری به صورت EPC

نام پروژه: اتصال ریلی گمرک استان قم به ایستگاه گارمانوری (EPC)

کارفرما: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

پیمانکار: مشارکت نسران-هراز راه

محل اجرای پروژه: قم

تاریخ شروع: اسفندماه 1396

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: با توجه به گسترش گمرک استان قم و لزوم اتصال آن به شبکه ریلی کشور جهت کاهش حمل و نقل های جاده‌ای کاهش مخاطرات آن و تسریع در حمل بارها، عملیات اجرایی اتصال ریلی گمرک استان قم به ایستگاه گارمانوری به طول 4.5 کیلومتر شامل زیر سازی، پل سازی و روسازی انجام شد .

ردیفشرحواحدمقدار
1زیرسازیکیلومتر4.5
2روسازی ریلیکیلومتر4.5
3مونتاژ و نصب سوزندستگاه7